anim1 anim2 anim3

Firma "GEOPLAN Dariusz Pata" istnieje od marca 2015 roku.

Świadczy usługi geodezyjne dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji państwowych. Nasze działania koncentrują się głownie na terenie powiatu tomaszowskiego oraz zamojskiego. W przypadku większych zleceń gotowi jesteśmy do ich podjęcia na obszarze całego kraju.

Zajmujemy się wszelkiego rodzaju usługami geodezyjnymi. Realizujemy od małych indywidualnych zleceń, po duże inwestycje. Do każdej zleconej pracy pochodzimy w profesjonalny i rzetelny sposób, by sprostać wszystkim oczekiwaniom naszych klientów.

Tak więc jeśli poszukujesz firmy do świadczenia usług z poniższego zakresu zapraszamy do kontaktu i współpracy:

 • prace z zakresu modernizacji, odnowienia ewidencji gruntów i budynków
 • mapy zasadnicze w postaci numerycznej
 • podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia i okazanie granic nieruchomości
 • pomiary technologią GPS (static, kinematic, RTK)
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy do celów prawnych
 • mapy tematyczne
 • mapy do celów projektowych, opiniodawczych, planistycznych
 • geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych: budynki jedno i wielorodzinne; budynki przemysłowe; drogi, ulice, place, skrzyżowania, obiekty mostowe; maszty, wieże i kominy; uzbrojenie techniczne terenu: sieci energetyczne, telefoniczne, komputerowe, przemysłowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne, komory podziemne itp.
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • obliczanie objętości mas ziemi, terenów zalewowych, tworzenie modelu 3D
 • inne pomiary geodezyjne i opracowania kartograficzne
Copyright by www.geoplangeodezja.pl Wszystkie prawa zastrzeżone